Perjanjian Pengangkutan (Transportasi Laut)

PERJANJIAN PENGANGKUTAN (Contract Of Carriage) Pendahuluan Pengangkutan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan dalam masyarakat. Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan, suatu usaha tidak mungkin dapat berjalan, barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai pada tangan pedagang atau Read More …